VINDKRAFTGRUPPEN

 
   

Startsida

Om oss

Projektering

Ekonomi

Projekt

Login

Vindparken VävingeVind

Vindparken VävingeVind omfattar två vindkraftverk Vestas V90 (2.0 MW) på fastigheterna Vävinge 6:2 och Lottstad 2:6 i Mjölby kommun.

Utveckling

2006 bildas projektbolaget VävingeVind AB, i vilken Vindkraft-Gruppens partnerbolag innehar 75% av bolagets aktier.

Samma år avslutas samrådsprocessen med sakägarkretsen, omfattande främst ett 30-tal närboendehushåll.

2008 beviljas VävingeVind AB miljötillstånd (efter det tidigare regelverket) för parkens byggnation och drift.

Realisering

2011 ingår VävingeVind AB ett samarbetsavtal med Tekniska Verken i Linköping och Mjölby-Svartådalen Energi. Samarbetet innebär att dessa blir delägare i projektbolaget och tar ansvar för vindparkens byggnation och driftsättning.

I juni 2012 tas Vindparken VävingeVind i drift efter en byggnation under ideala förhållanden.

Finansiering

Vindparken VävingeVind:s byggnation innebär en investering på totalt ca 50 mkr.

Denna finansieras med en höjning av VävingeVind AB:s aktiekapital från 100 000 kr till 5.0 mkr, ett aktieägarlån på 12.0 mkr, och ett banklån för det resterande kapitalbehovet.

Projekthistorik

En detaljerad historik över Vindparken VävingeVind:s initiering, utveckling och realisering kan laddas ner här.