VINDKRAFTGRUPPEN

   

Startsida

Om oss

Projektering

Ekonomi

Projekt

Login

Om Vindkraft-Gruppen

Vår vision

Vindkraft-Gruppens målsättning är att erbjuda våra kunder och partners ett helhetsperspektiv i utvecklingen, driften och förvaltningen av vindkraft-etableringar ― från förstudier och projektering till investeringskalkyler, realisering och ägande.

Partners

Vindkraft-Gruppen sammanför Eric Paulssons och Gunnar Paulssons specialkompetenser i projektutveckling och -ledning, tillståndsärenden, affärsutveckling, ekonomi och finansiering ― områden där vi tillsammans förfogar över mer än 50 års erfarenheter som konsulter och företagare.

Eric Paulsson

Byggnadsingenjör. Egen företagare i byggbranschen sedan 1984. Specialområden: Projektutveckling, tillståndsärenden och projektledning.

Gunnar Paulsson

Civilekonom, ek.dr. Egen konsultverksamhet sedan 1981. Specialområden: Affärsutveckling, ekonomisk analys och finansiell rådgivning.

Vindkraft-Gruppens tjänster tillhandahålls av, resp i samverkan mellan Eric och Gunnar Paulssons befintliga bolag ― Talenten AB (Finspång) och Vind Invest GmbH (Zuchwil, Schweiz).
Kontakta oss

Eric Paulsson ― planering, projektering, realisering m.m.

Talenten AB, Södermalmsvägen 24, S-612 40 Finspång

Tel: 0122-109 88, Mobil: 070-677 17 40, E-post

Gunnar Paulsson ― ägande, finansiering, partnerskap m.m.

Vind Invest GmbH, Rainstrasse 35, CH-4528 Zuchwil (Schweiz)

Tel: +41-32-514 00 00, Mobil: +41-79-749 18 48, E-post